Videos

Col·locació de la primera pedra del nou edifici destinat a l'Escola Industrial - Alcoi 1923